Overlat jobben til erfarne fagfolk med oppgradert maskinpark

Jostein Egeland AS kan med dyktige ansatte og en allsidig, moderne maskinpark påta seg alle oppdrag som krever store maskiner. Les mer om tjenestene vi tilbyr. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller et uforpliktende prisoverslag.

Graving for hustomter, garasjer og tilbygg

Vi utfører alt av gravetjenester og grunnarbeid for hustomter, garasjer og tilbygg: Graving, planering, tilpasning til terreng og opparbeiding av uteareal for eksempel ved ny plen. Godt grunnarbeid er avgjørende for kvaliteten på det videre bygningarbeidet. Jostein Egeland AS har lang erfaring og solid kompetanse du kan stole på. Vi har også utstyr til utgraving på utfordrende terreng. Når arbeidet er ferdigstilt, kjører vi bort all overskuddsmasse.

Riving og sorteringsarbeid

Våre maskiner er vant til tøffe tak, og våre fagfolk har erfaring med riving av alle typer bygg. Rivingen utføres med beregning og presisjon for å unngå skader på andre hus og gjenstander.

Med maskiner for både riving og transport, kan vi rive alle typer bygg, og sortere avfallet før vi leverer det til godkjent avfallsdeponi.

Drenering

God drenering øker boligens verdi og gir et bedre inneklima. Er dreneringen rundt grunnmuren dårlig, kan det føre til fuktskader.

Vi har minigravere for utbedring og rehabilitering av drenasje, samt graving av ny drenering ved nybygg. Alt arbeid utføres med største aktsomhet for å unngå skader på eventuelle rør og kabler i bakken.

Separering av avløp

Separering av avløp, det vil si å skille overvannsledninger og spillvannsledninger, er både økonomisk og miljømessig gunstig. Det fører til at mindre vann ledes til renseanlegg samtidig som risikoen for utslipp av avløpsvann reduseres ved mye nedbør.

I flere områder er huseiere allerede pålagt å sørge for avløpsseparering. Jostein Egeland AS har separert mange avløp og sørger for at arbeidet utføres forskriftsmessig og til en konkurransedyktig pris.

Kabelgrøfter

Kabelgraving er en kompleks oppgave som stiller høye krav til prosjektleder og de som utfører arbeidet.

Jostein Egeland AS har lang erfaring og høy kompetanse innen prosjektering og graving av kabelgrøfter, både for nye anlegg og utbedring av eksisterende.

Steinløing med alle typer stein 

Vi har kompetanse og maskiner til å utføre murarbeid og steinløing med alle typer stein.

Når vi legger stein for stein, er det alltid med høyeste presisjon slik at resultatet blir solid, stilrent og ikke minst holdbart.

Sprengningsarbeid og boring

Vi disponerer borerigg og bergsprenger og nødvendig utstyr til å utføre sprengning av både grøfter, tomter og i steinbrudd.

Ved spregningsoppdrag er sikkerhet og nøyaktighet høyeste prioritet. Våre sertifiserte skytebaser har lang erfaring og sørger for grundig måling før sprengningen.

Asfaltering

Planlegger du ny oppkjørsel, bør du vurdere asfaltering. Asfalt er et vedlikeholdsfritt, robust materiale med lang levetid, og derfor et kostnadseffektivt alternativ. Vi asfalterer både private og offentlige områder som veier, gårdsplasser, oppkjørsler og parkeringsplasser.Riktig utstyr og teknikk bidrar til at asfalten holder lenge. For alle asfalteringsoppdrag bruker vi maskiner tilpasset oppdraget slik at asfalten får en fin finish og maksimal levetid.

Belegningstein

Skal du oppgradere innkjørselen, bygge trapp eller ny uteplass, er belegningsstein er godt alternativ. Belegningsstein er robust, stilren og omtrent vedlikeholdsfri. Med sin solide og estetiske kvalitet er belegningssteinens bruksområde stort. Den egner seg utmerket både i trapper, på innkjørsler og gårdsrom, og på områder med mye belastning slik som parkeringsplasser.Du velger mellom flere typer belegningsstein avhengig av formål og krav til estetikk. Belegningsstein kommer i enten grov eller fin struktur og kan gi både et røft, tidløst, rustikt eller trendy uttrykk. Den kan også legges i mønster og gi uteplassen et unikt utseende. Mulighetene er mange. Kontakt oss gjerne for råd eller et uforpliktende tilbud på legging av belegningsstein.

Støpingsarbeid

For et vellykket resultat bør støping av gulv utføres av fagfolk. Da unngår du unødvendig store kostnader i forbindelse med skjevheter eller mangelfull fuktisolering senere. Vi utfører støping av alle typer underlag: Gulv i bolig, næringsbygg, garasje og kjeller, samt platting til terrase.

Vi er også behjelpelige med oppretting av skjeve gulv. Vi er selvfølgelig alltid oppdatere på bygningstekniske krav og garanterer at jobben utføres i tråd med gjeldende forskrifter.

Levering av alle typer masser

Jostein Egeland AS har stor bilpark og utfører bortkjøring og levering av alle typer masser slik som singel, grus, jord, betong og asfalt.

I henhold til lovverket og for riktig prising er det påkrevet med informasjon og dokumentasjon vedrørende massen. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

 

Vann og avløp

Jostein Egeland AS har godkjenning for å legge alle typer vann- og avløpsrør for både private, entreprenører og det offentlige. Arbeidet utføres med spesialbygde maskiner for en mest muliig effektiv tjeneste - det sparer deg for både tid og penger. Våre fagfolk arbeider med nøyaktighet for å unngå skader på eventuelle andre kabler og rør i bakken.

 
 

Ring oss i dag! 

Jan ove: 911 25 952  / Jarle: 958 80 284

 Jan Ove: 911 25 952 / Jarle: 958 80 284
joegeland@gmail.com / jarl-eg@online.no